Saturday, April 20, 2024
spot_img
HomeFoto GaleriaGabineta diretiva Eskola iha Munisipio Lautem tenki asegura nafatin ijame...

Gabineta diretiva Eskola iha Munisipio Lautem tenki asegura nafatin ijame primero periodo nian atu bele lao ho diak

RCL VP NEWS 07/04/2021

Bajeia ba Kalendario Ministerio Edukasaun nian katak , Ejame ba Primeira Periodu sei hahu iha Segunda Feira 12/04/2021Servisu Edukasaun Municipio Lautem Orienta ona Kada Eskola Sira atu halo Preparasaun ba Ijame Primeiro Periodu liu husi Prepara Materia Ijame nian , Loron Ijame Primeiro Periodu sei monu iha Loron sanolu resin rua fulan april tinan rehun rua rua nolu resin ida .

Director Edukasaun Munisipio Lautem Rui Manuel Miranda nebe jornalista RCL hasoru iha nia serviso hateten katak, Ijame primeiro periodo nebe sei halo iha segunda feira oin mai nee tuir kalendario eduksaun nian nunee parte eduksaun fo ona orientsaun ba kada eskola atu bele halo preprasaun tuir kondisoes eskola nian.

Rui manuel miranda mos informa ba kada diretores ,profesores ba kada eskola sira atu bele asegura nafatin ba prosesu ijame primero periodo atu bele lao ho diak maski iha situsaun covid nia laran.

Entertantu ‘ husu mos ba estudante sira atu bele estuda no prepara an hodi hasoru ijame primero periodo nian nunee bele iha valor nebe diak.

Jornalista Ermelinda da silva pereira
Editor Nascimento provincial

RELATED ARTICLES
Continue to the category
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Fans na'in: mak rona hela.
Loading ...

TRENDING.

NOTISIA FOUN.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x