Tuesday, June 18, 2024
spot_img
HomeFoto GaleriaEkipa Tekniko Eduksaun Munsipio Lautem Survey Ona Fatin Kontrusaun Pre Eskolar Ira-Ara...

Ekipa Tekniko Eduksaun Munsipio Lautem Survey Ona Fatin Kontrusaun Pre Eskolar Ira-Ara Foun

RCL VP NEWS 16/06/2021

Equipa Tecnico Servisu Edukasaun Municipio Lautem , hahu hala`o Ona Sorvey Fatin ba Konstrususaun Uma Eskola ba Pre Eskolar Ira-Ara Lospalos , tamba Durante ne`e Pre Eskolar Ira-Ara Lospalos Uja lisuk Fatin Eskola Ensino Bazico Filial Numeru 3 Lospalos .

Maske Survey ona Fatin Konstrusaun iha Area Lulira , maibe Sida`uk bele Implementa tamba sei hein Desijaun Husi Dirasaun Terras Propriedade .

Cordinadora Pre-Eskolar Ira – Ara Lospalos Ariana Viegas nebe Jornalista RCL hasoru iha nia serviso fatin hateten katak , Fatin Kontrusaun Foun ba Uma Eskola Pre Eskolar ne`e hahu Sorvey ona iha Area Lulira Lospalos , maibe sida`uk hatene wainhira los mak bele Realija .
Hatan ba kestaun nee Offisal Planu Serviso Edukasaun Munisipio Lautem Armado dos Santos Lopes hateten katak , kontrusaun pre eskolar ira –ara nee , Tama ona ba Pakote Projectos Sanolu Resin Walu (18) iha Municipio Lautem ba Tinan ida ne`e no Aprova .
Armado mos hateten tan katak , projetu nee laos kosrusaun uma pre eskolar deit maibe iklui mos rehabilitasaun uma Ensino Bajiko Filial sira iha Municipio Lautem nebe Durante ne`e ho nia kondisaun ladun favoravel .

Entertantu; Projecto Sanolu Resin Walu (18) ba Municipio Lautem nebe hetan Aprova ona husi Ministerio Edukasaun Juventude no Desportu , no Hein De`it Implementasaun .

Jornalista ;Ermelinda da silva pereira
Editor ;Nascimento Provincial

RELATED ARTICLES
Continue to the category
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Fans na'in: mak rona hela.
Loading ...

TRENDING.

NOTISIA FOUN.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x