Saturday, April 20, 2024
spot_img
HomeFoto GaleriaEBC  Centru  Lospalos , hahu ona Preparasaun Pontu Ezame Primeiru Periodu

EBC  Centru  Lospalos , hahu ona Preparasaun Pontu Ezame Primeiru Periodu

Lospalos RCL VP 25/03/2024=Relasiona ho Ezame Primeiru Oeriodu neebe besik ona , Ensinu Baziku Central , Centru Lospalos,  hahu ona Preparasaun , liu husi Prepara Pontu Ezame nian.

Diretor EBC Centru Lospalos Ernestu dos Santos ba Jornalista RCL iha nia servisu fatin Segunda feira ne’e hateten , bazeia Kalendariu Ministeriu Edukasaun katak , Eskola hotu iha Munisipiu lautém,  sei hala’o Ezame Primeiru Periodu nian , nune’e kada Eskola inklui EBC Centru Lospalos, hahu ona preparasaun Masimu hodi hasoru Ezame neebe sei akontese iha loron Ida fulan Abril Tinan Rihun Rua Rua nolu resin  Hat  (2024)

“Preparasaun  ba Primeiru Periodu ida ne’e   Programadu , kompleta ho Pontus Ezame nian, no semana  oin mai  Alunus   sira  infrenta ona Ezame Primeiru  Periodu  ba tinan ida ne’e nian , atu bele hetan   valor diak , nune’e husu  ba Alunus sira   atu Estuda nafatin iha Periodu Ezame nian , nune’e bele hetan Rejultadu Ezame ne’ebe diak liu.”  Hateten Diretor  EBC  Centru de Lospalos Ernesto  Dos Santos  ba Jornalista RCL  iha nia Servisu fatin   Segunda feira 25/03/2024

Entertantu: Alunu sira tengki Estuda ho diak , tamba sira rasik mak determina no desidi Valor , Manorin sira prontu Priense Valor ne’ebe hetan iha prosesu Ezame .

Jornalista :Cesy

Editor: NP

RELATED ARTICLES
Continue to the category
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Fans na'in: mak rona hela.
Loading ...

TRENDING.

NOTISIA FOUN.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x